About us

www.e-huquq.az portalı əhalinin bütün təbəqələri üçün hüquqi məsələlər, məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarının işi üzrə müstəqil informasiya platforması kimi fəaliyyət göstərir.

Saytın əsas məqsədi məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin, bu sahədə islahatların işıqlandırılmasından; vətəndaşların hüquqi biliklərinin artırılması və cəmiyyətin hüquqi maariflənməsi istiqamətində məqalə, reportaj və müsahibələrin dərc edilməsindən; Azərbaycanda və dünyada baş verən mühüm hüquqi, siyasi və digər xəbərlərin operativ şəkildə oxuculara təqdim olunmasından ibarətdir.

Sayt fəaliyyətində tamlıq, operativlik və obyektivlik prinsiplərini rəhbər tutur, Azərbaycanda açıq cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin daha da inkişafı üçün məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə təmin edilməsi istiqamətində əlindən gələni etməyə çalışır.

Vətəndaşların hüquqi maarifləndirilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoyan sayt bu sahədə bir sıra lahiyələr həyata keçirir. Portalda gündəlik olaraq müxtəlif mövzularda maarifləndirici yazılar dərc olunur.