İşçi və işəgötürən üçün məcburi olan hallar hansılardır?


  • 9 Aprel 10:22

İşçi və işəgötürən üçün məcburi olan hallar əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını müəyyən edən qanunvericiliklə tənzimlənir.

E-huquq.az xəbər verir ki, əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları əmək münasibətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir.

Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları sözügedən Məcəllə ilə, səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilir.

Sevgül Qasımzadə

Oxşar xəbərlər