Əmlak üzərinə məhkəmə tərəfindən qoyulmuş həbs hansı hallarda ləğv edilə bilər?


  • 26 Fevral 15:48

Cinayət mühakimə icraatı qaydasında əmlakın həbsdən azad edilməsi Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 254-cü maddəsinə əsasən həyata keçirilir.

E-huquq.az-ın məlumatına görə, Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı mülki iddiadan imtina edildikdə və ya cinayət təqibi üzrə icraata xitam verildikdə əmlak üzərinə məhkəmə tərəfindən qoyulmuş həbs müstəntiqin ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorla razılaşdırılmış qərarına əsasən ləğv edilir. Məhkəmə icraatı zamanı və bu maddədə göstərilməyən digər hallarda əmlak üzərinə qoyulmuş həbs yalnız məhkəmənin qərarı əsasında ləğv edilə bilər.

Məhkəmə və ya ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror öz səlahiyyətləri daxilində cinayət təqibi orqanı tərəfindən qanunsuz üzərinə həbs qoyulmuş əmlakı həbsdən azad edir.

Oxşar xəbərlər