Əmək Məcəlləsində müəyyən olunmuş hüquqları pozmağa görə hansı məsuliyyətlər nəzərdə tutulur?


  • 17 İyun 11:18

Əmək Məcəlləsində müəyyən olunmuş hüquqları pozmağa görə məsuliyyət Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsindəki müvafiq qanunla tənzimlənir.

E-huquq.az xəbər verir ki, İstər işçilər, istərsə işəgötürənlər, istərsə də başqa fiziki şəxslər Əmək Məcəlləsi ilə və əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş hüquqları pozmağa, onları hər hansı şərtlə və ya qaydada məhdudlaşdırmağa görə məsuliyyət daşıyırlar.

Eyni zamanda bu hüquqlardan sui-istifadə edən zaman, əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş öhdəlikləri, vəzifə funksiyasını yerinə yetirməməyə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maddi, intizam, inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

Oxşar xəbərlər